Zorg in Natura bij een scootmobiel


Voor het rijden van een scootmobiel binnen de WMO kan naast het persoongebonden budget ook gekozen worden voor zgn. zorg in natura. Hiermee bepaalt de zorginstelling (een verzorgingstehuis maar okmde gemeente) op welke vorm van zorg de klant recht heeft. Ook bepalen zij welke instellingen de klant zullen helpen en in het geval van een scootmobiel welke scootmobiel gebruikt kan worden en waar deze scootmobiel besteld kan worden.

 

In tegenstelling tot het PGB wordt er dus bij zorg in natura niet door de aanvrager, maar door de zorgleverancier bepaald welke hulp de aanvrager zal krijgen. De keuzevrijheid is dus zeer beperkt.

 

De aanvrager moet wel vaak een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage is weer per gemeente verschillend. De eigen bijdrage is veelal onder meer afhankelijk van de mate waarin een scootmobiel noodzakelijk is. Ook de financiële situatie van de aanvrager speelt een rol. Ten slotte is ook de financiële situatie van de gemeente bepalend. Door gemeentelijke bezuinigingen is de eigen bijdrage some aanzienlijk verhoogd.

Vergelijk scootmobielen
Uitgebreld zoeken. Klik hier
Laatste reacties
Mijn eigen (WMO) scootmobiel is een paar dagen niet bruikbaar. Ik zou heel erg graag zo snel mogelijk tot en met a.s. donderdag over een leen-scootmobiel willen kunnen beschikken. Zou dat kunnen??
wat ook erg gevarlijk is en moeilijk in te scatten zijn de opritten naar een afslag, in elke folder encursus staat dat je deze recht moet benaderen. maar dan moet eerst de rijbaan op zwenken om...