WMO: PGB of In Natura - de scootmobiel subsidie van de overheid

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning


Bij het WMO-loket van de gemeente kan een aanvraag voor een scootmobiel worden ingediend. Per 1 januari 2008 is deze Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van toepassing. Hierdoor kan iedereen in Nederland mee blijven meedoen. Wanneer iemand door omstandigheden hier niet aan kan doen kan de gemeente om ondersteuning gevraagd worden.

Elke gemeente hanteert haar eigen beleid over de WMO. Het aanvragen van een scootmobiel via de WMO kan daarom ook alleen bij de gemeente waarin de aanvrager woont. Ook de aanvraagprocedure is per gemeente verschillend. In sommige gemeenten is het mogelijk om de aanvraag via het internet te doen, maar in andere gemeenten moet de aanvrager naar loket van de gemeente om informatie te krijgen of het formulier in te vullen.

Een nadeel van het aanvragen via de WMO is de papieren rompslomp die dat met zich meebrengt. Ook moet er vaak veel persoonlijke en financiële informatie worden gegeven.

 

Er zijn twee varianten binnen de WMO: het Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura . Het persoonsgebonden budget, kortweg PGB, geeft meer vrijheid, maar is in het algemeen kostbaarder voor de aanvrager. Bij Zorg in Natura krijgt de aanvrager een scootmobiel in bruikleen. De keuze vrijheid is dan veelal zeer beperkt.

 

Vergelijk scootmobielen
Uitgebreld zoeken. Klik hier
Laatste reacties
Mijn eigen (WMO) scootmobiel is een paar dagen niet bruikbaar. Ik zou heel erg graag zo snel mogelijk tot en met a.s. donderdag over een leen-scootmobiel willen kunnen beschikken. Zou dat kunnen??
wat ook erg gevarlijk is en moeilijk in te scatten zijn de opritten naar een afslag, in elke folder encursus staat dat je deze recht moet benaderen. maar dan moet eerst de rijbaan op zwenken om...